skip to Main Content

Social Business Model Canvas er en metode man kan bruge til at beskrive og udvikle et projekt eller  en socialøkonomiske virksomhed. Metoden er inspireret af Business Model Canvas, der er udviklet af Alexander Osterwalder.
Social Business Model Canvas er en nem og overskuelig metode til at overskue og arbejde med de forskellige byggesten, som en socialøkonomisk virksomhed består af.

En almindelig Business Model Canvas består af nedenstående 9 elementer:

  1. Kundesegmenter – hvem er virksomhedens kunder – hvem køber virksomhedens produkter?
  2. Indtægter – hvordan tjener virksomheden penge og hvordan betaler kunderne for det virksomheden sælger af produkter eller services?
  3. Prismodel – hvordan fastsætter virksomheden prisen på sine produkter?
  4. Kanaler – hvordan når man ud til virksomhedens kunder/sælger virksomhedens produkt til kunderne.
  5. Relation – hvordan er relationen til kunderne og hvordan skal de betjenes?
  6. Aktiviteter – hvad skal virksomheden lave?
  7. Ressourcer – hvilke menneskelige, materielle og immaterielle ressourcer har virksomheden til rådighed i forhold til det arbejde der skal udføres.
  8. Partnere – hvem har virksomheden indgået partnerskaber eller samarbejder med?
  9. Omkostninger – hvordan ser virksomhedens omkostninger ud i forhold til at starte og drive virksomheden?

Udover de 9 ovenstående elementer består Social Business Model Canvas af tre ekstra elementer
1) Sociale output – beskrev det socialt gode virksomheden ønske at udføre
2) Social målgruppe – hvilke personer eller områder målretter det sociale output sig i mod?
3) Social outcomes – hvad er den langsigtede social “indtægt” for målgruppen?

Man kan downloade en socialøkonomisk business model canvas, udviklet af Mogens Thomsen, fra hjemmesiden startupsvar.dk.
Download her!

Back To Top