skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 19. januar 2023 kl. 15.00-16.30
Sted: Online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 19. januar 2023 sammen med Rummelig Genstart onlinearrangementet Samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder i Region Midt 2.
Der var 12 deltagere fra 10 virksomheder.

Arrangement var en opfølgning på et fysisk arrangement, “Samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder i Region Midt”, som blev afholdt d. 23. november 2022 hos FO-Aarhus med deltagelse af 10 socialøkonomiske virksomheder fra Region Midt.
Socialøkonomiske virksomheder, som ikke havde deltaget i arrangementet d. 23. november var også velkomne til at deltage i arrangementet.

Baggrund
At drive en socialøkonomisk virksomhed kan være udfordrende, fordi der skal tages hensyn til flere bundlinier ud over den økonomiske. Og to et halvt år med Corona har ikke gjort det nemmere.
Samtidig har den politiske opmærksomhed på socialøkonomiske virksomheders potentiale stået stille de seneste år.
Alt i alt er der god grund til at feltet for socialøkonomiske virksomheder kigger indad, og ser på om virksomhederne f.eks. gennem større samarbejde kan styrke sig selv og feltet generelt.
Til arrangementerne Samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder er det derfor intentionen at se på hvilke muligheder der er for, at de socialøkonomiske virksomheder i kan øge deres samarbejde til fælles bedste.
Samarbejdsmuligheder kunne f.eks. omfatte:

  • Fælles markedsføring af virksomhederne
  • Fælles henvendelser til medier og offentlighed
  • Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til private kunder
  • Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til offentlige kunder
  • Etablering af en løbende dialog med det offentlige med henblik på at få områdets kommuner til at blive fast aftager af de socialøkonomiske virksomheders ydelser
  • Oprette og vedligeholde en fælles portal for markedsføring

Per Bach bød velkommen til arrangementet og nævnte at der var to ny deltager i gruppen. Gaveforum ApS og Re-love fra Middelfart som var repræsenteret ved 3 deltagere i mødet samt Care by Nature // Bleschu ApS fra Skørping i Region Nord, som desværre ikke var med denne gang med vil være interesseret fremover.
Der var en kort præsentationsrunde af deltagerne. Her fortalte Johnny fra Gaveforum om virksomheden, der er nystartet i december 2022. Gaveforum.dk vil gerne sælge bæredygtige og socialt ansvarlige varer og gerne fra socialøkonomiske virksomheder. Virksomheden arbejder i øjeblikket på at blive RSV registreret.

Per nævnte danske socialøkonomiske virksomheder siden efteråret 2022 har kunnet søge om at blive Social Enterprise World Forums verificeret, og at de første virksomheder nu begynder at blive godkendte. Blindes Arbejde og Glad Fonden er blandt de første SEWF verificerede socialøkonomiske virksomheder herhjemme.
Fair Trade GruppenFair Trade Butik Bazaren er også blandt de virksomheder der bliver verificeret. Da del allerede er Fair Trade certificerede er det nemmere for dem at blive SEWF verificeret.

Per nævnte også at SED er ved udvide søgemulighederne på sin liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Man vil fremover kunne søge på produkt og service grupper og på socialt formål.

Per opfordrede alle deltagere til at kigge på siden og melde tilbage hvilke produkt og serviceområder og sociale formål, de gerne selv ville sættes under.

Herefter der lagt op til dialog om mere konkret på samarbejdsmuligheder med udgangspunkt i Poul Roed Kristensen forslag fra arrangementet d. 23. november om at udvikle en gavekurv med varer fra flere socialøkonomiske virksomheder. Poul fortalte kort om ideen, som indbefatter at samle omkring 150 forskellige kvalitetsprodukter fra socialøkonomiske virksomheder, som kunder så kan vælge ud fra når de skal sammensætte en gavekurv. Der skal endvidere udarbejdes et godt salgsmateriale til konceptet.
Poul foreslog en proces, hvor de socialøkonomiske virksomheder, der er interesserede i at være med, arbejder videre i en selvstændig gruppe med henblik på at få ideen realiseret senest i august 2023. På den måde kan man nå at tilbyde konceptet som firmajulegaveide til Julen 2023.
Ideen blev drøftet og der kom forskellige input til mulige gaver. Der var bl.a. enighed om at der også kunne være tale om gavekort til f.eks. hjælp til computer og IT, rengøring eller anden assistance.
Både FlexVirk og FO-Aarhus (Skejby Rangers) nævnte i den forbindelse at de kunne være behjælpelige med pakning af gaver. En række virksomheder udtrykte interesse i at være med i en gruppe som videreudvikler ideen.
Poul Roed Kristensen og Anne Stecher indkalder de interesserede til det første møde i gruppen.
Hvis du er interesseret i at være med så kontakt Poul på svalerne-import@svalerne.dk

Efterfølgende blev der talt om andre samarbejdsmuligheder. Lene fra Blindes Arbejde Aarhus nævnte at virksomheden gerne ville samarbejde omkring PR og markedsføring via sociale medier. Der er masser af gode historier som måske kan fortælles på nye og inspirerende måder og det kunne f.eks. også være en mulighed at dele andre socialøkonomiske virksomheders historier. Det kunne være med til at vise bredden indenfor sektoren. Flere var i det hele taget interesserede i at lære mere om at anvende sociale medier.
Per nævnte at der i regi af SED evt. kunne laves et arrangement omkring markedsføring på sociale medier.
Kathja og Brit fra re-love ville gerne dele ud af deres erfaringer.

Det blev vedtaget at Per samler de interesserede til et onlinemøde, hvor der arbejdes videre med at udvikle et samarbejde omkring PR og markedsføring via sociale medier.
Interesserede kan kontakte Per på per@socialeentreprenorer.dk

Herunder følger en kort præsentation af de socialøkonomiske virksomheder som deltog i “Samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder i Region Midt” arrangementet d. 23. november 2022.

Sisse Høy Simonsen, Special Minds og Vækstpark for Socialøkonomi
Special Minds og Vækstpark for Socialøkonomi er del af Den Sociale Udviklingsfond
Special Minds er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Viby ved Aarhus. IT-virksomheden beskæftiger mennesker med en autisme profil/ aspergers syndrom, der har haft vanskeligt ved at finde fod, der har haft vanskeligt ved at finde fodfæste på det traditionelle arbejdsmarked på trods af deres mange styrker som høj intelligens, evnen til at arbejde vedholdende og deres unikke sans for detaljer, genkendelse af mønstre og deres strukturerede, logiske og kreative tankegang. Virksomheden har afdelinger i Silkeborg, Kolding og Aalborg.
Sisse fortalte at hun er underviser på en IT-linje hos Special Minds og deltog på vegne af Kamille Ebbe.
Hun nævnte også at Vækstpark for Socialøkonomi skriver forskellige artikler om socialøkonomi – herunder portrætter af socialøkonomiske virksomheder. De kan findes på Vækstparkens hjemmeside under punktet Socialøkonomisk Nyt.

Anne Stecher, FlexVirk ApS
FlexVirk er en socialøkonomisk virksomhed i Randers, som sælger flex- og skånejobberes ydelser på timebasis.
FLesVirk tilbyder til hjælp til praktiske opgaver som rengøring og havehjælp og til administrative opgaver som bogføring, kommunikation og regnskab til både private og virksomheder.
Anne fortalte, at hun meget gerne vil udveksle erfaringer med andre i forhold til at opnå overenskomster med fagforeninger.

Lene Grue-Sørensen, Blindes Arbejde Aarhus
Blindes Arbejde i Aarhus er del af den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde – stiftet i 1929. Fonden er samtidig en landsdækkende produktionsvirksomhed, hvis hovedformål er at beskæftige blinde og svagsynede personer indenfor fremstilling af håndgjorte børster og koste, vævning, håndfletning af kurve og stolesæder samt butiksarbejde. Blindes Arbejde har også afdelinger i København, Horsens og Odense.

Anne Enevold Henriksen, Kaffé Fair Aarhus
Kaffé Fair Aarhus er en kantinevirksomhed, der har til huse hos Brabrand Boligforening og som oplæring og jobmuligheder for mennesker med forskellige former for udfordringer. Virksomheden er del af FO-Aarhus.
Anne er meget interesseret i samarbejder der kan være med til at øge salget, hvilket vil give Kaffé Fair mulighed for at hjælpe flere udsatte mennesker gennem ansættelse.

Sofie Mathisen, Social Foodies Aarhus
Social Foodies er en socialøkonomisk virksomhed, som hjælper socialt udsatte gennem relevante projekter både i Afrika og Danmark. Virksomheden sælger bla. is, chokolade, flødeboller, bagværk og nødder og for at skabe overskud til investering i projekter, som sikrer uddannelse og arbejdspladser. Virksomheden involverer sig i hele værdikæden fra små bøndernes arbejde til de færdige produkter.
Social Foodies´ har butikker beliggende på Frederiksberg og Østerbro samt i Lyngby, Hellerup, Ordrup, Vedbæk og i Aarhus.
Sofie nævnte at Social Foodies netop har været gennem en konkurs, men har fundet nye investorer og kører videre. SOfie havde medbragt smagsprøver på nogle af Social Foodies lækre varer.

Anne Cathrine Ressem og Hanne Lund-Nielsen, Kamoon
Kamoon er en socialøkonomisk restaurant og catering virksomhed i Holstebros største almennyttige boligområde, som har til formål at skabe beskæftigelse og uddannelse for områdets udfordrede unge og voksne og især har fokus på flygtninge indvandre kvinder. Anne Catrine nævnte at Kamoon mangler andre ant netværke med i Holstebro og derfor er meget interesserede i udveksling og samarbejde med andre socialøkonomiske virksomheder i regionen.

Poul Kristensen, Fair Trade Gruppen, Fair Trade Butik Bazaren
Fair Trade Gruppen drives af U-landsforeningen Svalernes afdeling i Århus. Fair Trade Gruppen har 45 års erfaring med Fair Trade og er formentlig Danmarks ældste Fair Trade-importør.
Poul havde et konkret forslag til samarbejde. Flere socialøkonomiske virksomheder kunne gå sammen om at udvikle, markedsføre og sælge en gavekurv, som samler varer fra flere forskellige socialøkonomiske virksomheder. Kurven kan tilbydes til virksomheder, kommuner og private kunder.

Stig Christensen, Skejby Rangers
Skejby Rangers er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som består af fleksjobansatte medarbejdere. Vi tilbyder virksomheder et bredt udvalg af serviceydelser, inden for f.eks.; ejendomsservice, transport, grøn service, ompolstring af kontormøbler og meget mere. Virksomheden er del af FO-Aarhus.

Torben Dreier, FO-Aarhus
FO-Aarhus er et oplysnings forbund, en socialøkonomisk virksomhed med en bred vifte af projekter, aktiviteter, undervisning, debat, events og meget andet.. FO-Aarhus har flere socialøkonomiske virksomheder under sine vinger bl.a. Øens Madhus, KaffeFair og Skejby Rangers.
Torben nævnte at nogen af de ting som FO-Aarhus kan byde ind med i et samarbejde er Regnskabshjælp/bogføring lokaler. FO-Aarhus har ca. 18.000m2 lokaler på forskellige lokationer i Aarhus.

Care by Nature // Bleschu ApS

Gaveforum ApS

Re-love

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

 

Back To Top