skip to Main Content

Y-Camp er en integrerende fritidsjobvirksomhed, hvor unge på tværs at bopæl og etnicitet, skaber nye fritidsjob på timebasis og derved kommer tættere på arbejdsmarkedet.
Y-Camp fokuserer sideløbende på de unges tilværelseskompetencer gennem målrettede BootCamps.
Y-Camp er en RSV og en del af den socialøkonomiske symbiose i Kalundborg.

Back To Top