skip to Main Content

Vikingleg er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Hobro, som producere et bredt udvalg af redskaber, der grobund for bevægelse hele livet. Virksomhedens produkter og services er rettet mod både små børn i vuggestuer, dagplejer og børnehaver, skolebørn og unge i fritids- og idrætsklubber, handicappede og ældre mennesker samt folk på arbejdsmarkedet, som også har behov for motorisk variation i dagligdagen.

Back To Top