skip to Main Content

Verdensmål.dk er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at fremme udbredelsen af og arbejdet for FNs 17 verdensmål for bæredygtighed. Det betyder blandt andet, at overskuddet går til arbejdet med FNs verdensmål. Verdensmål.dk er et uafhængigt privat initiativ, der hjælper virksomheder med at synliggøre deres bæredygtige indsatser.

Back To Top