skip to Main Content

U:point er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Ballerup, og et socialfagligt tilbud til kommunerne om støtte og behandling til udsatte unge og forældre. Gennem meningsfulde fællesskaber arbejder virksomheden med at styrke sociale kompetencer og skabe personlig udvikling hos unge, der er udfordret af psykiske og sociale udfordringer.

Back To Top