skip to Main Content

Trafik i Børnehøjde er registreret som en socialøkonomisk virksomhed i Svendborg, som arbejder for at forbedre trafiksikkerheden generelt og særligt for børn og unge. Herudover ønsker man at medvirke til børn og unges demokratiske dannelse og aktive medborgerskab indenfor trafik, sundhed, bæredygtighed og samfundsudfordringer generelt.
Salg af: rådgivning om trafikløsninger

Back To Top