skip to Main Content

Trafik i Børnehøjde er registreret som en socialøkonomisk virksomhed i Svendborg, som arbejder for at forbedre trafiksikkerheden generelt og særligt for børn og unge samt at medvirke til børn og unges demokratiske dannelse og aktive medborgerskab indenfor trafik, sundhed, bæredygtighed og samfundsudfordringer generelt.

Back To Top