skip to Main Content

Torupfondens er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Hundested, der har til formål er i samarbejde med lokalsamfundet at udvikle nye innovative og bæredygtige tiltag i Torup med udgangspunkt i byens eksisterende sociale og kulturelle erfaringer.

Back To Top