skip to Main Content

TeraTech er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der er beliggende i Assens. De udvikler teknologiske hjælpemidler, primært til genoptræning af mennesker med erhvervet hjerneskadede. På sigt er det deres ambition at bidrage til etableringen af en lokal velfærds-teknologisk erhvervsklynge.

Back To Top