skip to Main Content

Teatret Drakomir er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Esbjerg, der har til formål at danne rammen om dramatisk arbejde og udøve teatervirksomhed på amatørbasis med børn, unge og voksne.

Back To Top