skip to Main Content

Sterk er en socialøkonomisk virksomhed baseret i landsbyen Salten uden for Silkeborg. Virksomheden er et beskæftigelsestilbud til udsatte og sårbare borgere, som har lysten til at sætte ting i værk og se, hvordan noget kan udvikles i fælleskab og med medansvar for andre. Via flere netværk udbyder Sterk løsninger inden for kantine, rengøring, haveservice og pedeltjeneste.

Back To Top