skip to Main Content

Selskabet for billige boliger er en registreret socialøkonomisk virksomhed og datterselskab til Fonden for Billige Boliger, hvis formål er at fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer. Selskabet for Billige Boliger A/S har siden 2007 udviklet projekter og opført boliger i Storkøbenhavn.

Back To Top