skip to Main Content

Sammen på Tværs er en almennyttig forening, der har til formål at bygge bro mellem generationer, styrke social samhørighed og bidrage til samfundets sammenhængskraft. Den 1. april 2024 har Sammen på Tværs overtaget alle Elderlearns aktiviteter i hele Danmark. Elderlearn er således en en aktivitet i Foreningen Sammen på Tværs, en aktivitet der matcher frivillige danske seniorer (65+) med tilflyttere, der gerne vil blive bedre til dansk.

Back To Top