skip to Main Content

Råd & Dåd har siden 1994, arbejdet for at skabe meningsfyldte bo- og arbejdsmuligheder, udfra et Socialøkologisk sigte, for mennesker, som af den ene eller anden grund, ikke kan klare ”ræset” på arbejdsmarkedet. Er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”.

Back To Top