skip to Main Content

Projekt Udenfor er en registreret socialøkonomisk virksomhed i København. Ved at opsøge, række ud efter og gøre opmærksom på gruppen af hjemløse borgere, der lever et isoleret liv på gaden, arbejder projekt UDENFOR hele tiden på at forbedre forholdene for den enkelte udsatte. Herudover arbejdes der for at skabe forståelse for samfundets udstødende faktorer for at mindske dem. Organisationens daglige virke balancerer derfor på ”to ben” – gadeplansarbejde samt vidensindsamling, formidling og debatskabende aktiviteter.

Back To Top