skip to Main Content

Powerjobsøgernes Landsorganisation  er en Social Økonomisk virksomhed, som driver et mangfoldigt jobsøgningsnetværk, hvor jobsøgere får jobsøgningsglæde, fællesskab og kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder med at forebygger ensomhed, ledighedsstress og langtidsledighed. Netværket er landsdækkende med sekretariat i Rødovre, og virksomheden har pt. fysiske afdelinger i Ballerup, Rødovre, Frederiksberg, Bryggen (Amager) og Køge.

Back To Top