skip to Main Content

PMU i Sindal er en socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder unge med særlige behov en god begyndelse på voksenlivet.
I PMU får den unge afprøvet og udviklet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid.

Back To Top