skip to Main Content

Østagergård er en socialøkonomisk virksomhed for mennesker med særligt behov for støtte, vejledning og struktur i hverdagen. Virksomheden tilbyder både uddannelse og beskæftigelse, og elever har mulighed for at bo på stedet.

Back To Top