skip to Main Content

N/F Solsikken, er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Køge, og forening af Nyttehaver/Daghaver, dvs. jordlodder beregnet til dyrkning af spiselige afgrøder som urter, grøntsager, bær og frugt.

Back To Top