skip to Main Content

Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (Nordeco) er en registreret social virksomhed i København, der ejes fuldt ud af Nordic Foundation for Development and Ecology. Virksomheden gennemfører forskning, opbygger kapacitet, forbinder mennesker og støtter interventioner på stedet – og rådgiver i international udvikling.

Back To Top