skip to Main Content

Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Værestedet bygger på gæstebuds tanken og er et tilbud om fællesskab og styrkende socialt samvær. Gæster, frivillige og ansatte bidrager alle til at skabe et anerkendende og rart samvær med plads til alle.

Back To Top