skip to Main Content

Mina Støtte/Kontakt i Korsør er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og et støttekontakt korps der støtter den unge i og udenfor hjemmet. Støttekontakt korpset er tilgængelig i 24/7 timer. Erfaringen er at målgruppen bliver mere udsat udenfor normale åbningstider. Mina Støtte/Kontakt arbejder også med Boligsociale indsatser f.eks. gennem projektet “Den digitale Ressourcebank” som er udviklet sammen med A. P. Møller fonden og Slagelse Kommune.

Back To Top