skip to Main Content

Livslyst er en socialøkonomisk virksomhed, der er en del af Enghave Dyre- og Naturpark  i Gjerndrup. En del af virksomheden personale er udviklingshæmmede, som i forskellige praktikophold deltager i parkens daglige gøremål. Kontakt med dyr har vist sig at være at gavne de udviklingshæmmede, og ved at være i parken får de positive erfaringer med at være på en arbejdsplads.

Back To Top