skip to Main Content

Livslyst er en socialøkonomisk virksomhed, der er en del af Enghave Dyre- og Naturpark  i Gjerndrup. En del af virksomhedens personale er udviklingshæmmede, som i forskellige praktikophold deltager i parkens daglige gøremål. Kontakt med dyr har vist sig at positiv effekt for udviklingshæmmede, og ved at være i parken får de positive erfaringer med at være på en arbejdsplads.
Salg af: entre, fiskesøer, events, mad og drikke, lokaleleje.

Back To Top