skip to Main Content

LivaCreation er en RSV-godkendt socialøkonomisk designvirksomhed  med afdelinger i København og Aarhus, der producerer og sælger interiørprodukter, og produktionen varetages primært af kvinder, der til tilknyttet LivaRehab – kvinder med skadevirkninger efter prostitution, incest, vold og seksuelle overgreb.

Back To Top