skip to Main Content

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver er en registreret socialøkonomisk virksomhed og forening i København, der arbejder for at styrke det lokale sammenhold på tværs af beboergrupper. Herudover har foreningen fokus på, at formidle viden om havedyrkning og bæredygtige principper.

Back To Top