skip to Main Content

LEDER.Forendag er en introduktion til ledelse og et af Danmarks største ProjektFrivillig projekter. Gennem projektet får ressourcestærke unge tilbudt er kort uddannelse i ledelse, coaching og kommunikation, som de kan bruge i flere sammenhænge – både som frivillige og professionelt, og samtidig får idrætsforeningerne mulighed for at rekruttere flere unge kvalificerede trænere.

Back To Top