skip to Main Content

Konsulenthuset for Socialøkonomi er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, som arbejder for at styrke og udvikle feltet for socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder samt produkter og services fra disse – og derigennem fremme en bæredygtig udvikling.

Back To Top