skip to Main Content

Kofoeds Skole i København har siden 1928 hjulpet arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Det gør Kofoeds Skole bl.a. gennem værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning og praktisk hjælp. Kofoeds Skole vil udvikle sig i en socialøkonomisk retning, bl.a. ved at skabe socialøkonomiske butikker, som netop kan danne ramme for mødet mellem Kofoeds Skole og omverden.

Back To Top