skip to Main Content

Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper. Den ligger tæt på Brovst i Nordjylland og er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”. Der produceres mad med fokus på lokalområde og bæredygtighed, og tilbydes ydelser inden for arealpasning, vedligehold, gartneri, pakkeri og mindre tømre- og snedkeropgaver. Herudover tilbydes flere kontorlokaler, musik og teatergruppens faciliteter, konferencelokale og toilet- og badefaciliteter.
Salg af: lokaleleje, catering, tømre- og snedkerarbejde, facility service, pakkeriydelser,
Salg til kommuner: STU, botilbud, fritidstilbud

Back To Top