skip to Main Content

Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper. Den ligger tæt på Brovst i Nordjylland. Er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”

Back To Top