skip to Main Content

Klubben i Overgade er en del af værestedet, Huset i Overgade i Hjørring, som specielt henvender sig til unge mennesker med psykiske vanskeligheder.

Back To Top