skip to Main Content

Den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden tilbyder særligt tilrettelagt uddannelse og beskyttet beskæftigelse. Målet er at rykke mennesker, så de bliver i stand til at bidrage aktivt og positivt på arbejdsmarkedet – tilrettelagt efter den enkeltes ressourcer og kompetencer – og til et socialt ansvarligt og mangfoldigt samfund. Dette gøres i samarbejde med oplevelsesattraktionen Esrum Kloster og Møllegård og Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Her bidrager virksomhedens elever og medarbejdere med at passe de grønne områder samt forpagte Møllecaféen, som trakterer de mange besøgende.
Salg af: mad, drikke og kage, kreaprodukter med inspiration fra naturen.
Salg til Kommuner: STU-forløb, afklaringsforløb og beskyttet beskæftigelse.

Back To Top