skip to Main Content

Kamoon er en socialøkonomisk catering virksomhed i Holstebros største almennyttige boligområde, som har til formål at skabe beskæftigelse og uddannelse for områdets udfordrede unge og voksne.

Back To Top