skip to Main Content

Jobtrioen er en socialøkonomisk virksomhed i København der har som mål er at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet gennem et godt samarbejde med borger, sagsbehandler og arbejdsgiver i en helhedsorienteret og kvalitetsbevidst indsats.

Back To Top