skip to Main Content

Jobbanken er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Aarhus og Herning. Virksomheden har en vision om at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder struktureret og målrettet mod en succesfuld integration og et aktivt arbejdsliv for denne gruppe mennesker gennem et flerstrenget koncept.
Salg af: administativ hjælp og vejledning til virksomheder, opkvalificering af jobaspirant

Back To Top