skip to Main Content

InVestegnen er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, hvis sociale formål er at tilbyde forretningsudviklingshjælp til gode ideer og investere i virksomheder, der understøtter et Vestegnen med job- og opkvalificeringsmuligheder, skabertrang og sammenhængskraft.

Back To Top