skip to Main Content

Integrations-portalen.dk er er en socialøkonomisk virksomhed i Vejle, som arbejder med at få unge med svag tilknytning til netværk og arbejdsmarkedet i gang med fritidsjob og iværksætteri.

Back To Top