skip to Main Content

Huset Venture Aarhus er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvor 90 % af de ansatte har reduceret arbejdsevne pga. skjult eller synlig handicap. Huset Venture Aarhus har blandt andet et socialøkonomisk reklamebureau, regnskabs-service med bogholderi og regnskab for virksomheder, samt IT-Genbrug med upcycling af computere.
Salg af: Grafisk design, skilte, regnskabs- og bogføringsopgaver, refurbished IT og IT-reprationer.
Salg til kommuner: Beskægtigelsesforløb

Back To Top