skip to Main Content

Human Results er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg arbejder unge udsatte som f.eks. har relation til bandegrupperinger, er tidligere kriminelle, aktive kriminelle eller kriminalitetstruede. Virksomheden har ligeledes indsatser over for unge med med både dansk og anden etnisk baggrund end dansk med risiko for radikalisering og marginalisering .

Back To Top