skip to Main Content

Horisont-amba er en socialøkonomisk virksomhed i København, der har til formål at understøtte skabelse af arbejdspladser for marginaliserede mennesker. Virksomheden fungerer som videns- og udviklingsfacilitatorer inden for socialpædagogisk, socialpsykiatrisk og omsorgsarbejde samt ledelse, organisationsudvikling og projektledelse.
Salg af: kurser, seminarer, projektledelse, udviklingsforløb, coaching og supervision.

Back To Top