skip to Main Content

Halmøhus i København tilbyder familiebehandling til afsonere og deres familier for at forebygge sociale problemer og den negative sociale arv hos de dømtes børn. Ligeledes støttes familierne i inklusion i samfundet.

Back To Top