skip to Main Content

GOGGS er en socialøkonomisk virksomhed i Randers som istandsætter og sælger genbrugsting, og skaber jobs til mennesker med nedsat arbejdsevne. Bag virksomheden står Randers Bo- og Erhvervstræning, Jysk Børneforsorg/Fredhjem og Thor Trans A/S.

Back To Top