skip to Main Content

Landsbylaugets er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, hvis formål er at arbejde for, at sikre fællesskab og sammenhold blandt de beboere i Glim Landsby der har ønske om at deltage i fælles aktiviteter samt at blive hørt og afgive høringssvar i forhold til planer for området som helhed eller dele heraf.

Back To Top