skip to Main Content

Gadegaard Behandlingscenter er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, som ønsker at skabe forandring hos udsatte mennesker. Vi er en national koncern, der siden 2007 har udviklet behandlingsforløb, der hjælper vores medmennesker tilbage på rette spor i livet.

Back To Top