skip to Main Content

Forkanten er et inkluderende beskæftigelses-, aktiverings- og bolig-tilbud. Altså en helhedspædagogisk ramme om et ungt, støttekrævende menneskes hverdag.

Back To Top