skip to Main Content

Foreningen Café i Nordvest er en registret socialøkonomisk virksomhed i København Nordvest, der har til formål at drive en bæredygtig, kulturel og socialt ansvarlig café og styrke lokalsamfundet i Fuglekvarteret i Nordvest, samt at bidrage til en bæredygtig omstilling.

Back To Top