skip to Main Content

Fonden Det Levende Køkken er en socialøkonomisk virksomhed i Østermarie på Bornholm, som har til formål, gennem undervisning og kursusvirksomhed, at højne kvaliteten af den mad og de måltider, der tilberedes for børn og voksne hjemme i familierne.

Back To Top