skip to Main Content

Fonden Vimby i Hjortshøj udenfor Aarhus er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med at skabe meningsfulde arbejdsfællesskaber med plads til alle. Opgaverne er centreret omkring produktion, drift og salg i det lille økologiske andelssamfund. Opgaverne er til borgere, som har brug for beskæftigelse i et dagtilbud, personer i fleksjob, jobs på almindelige vilkår og samarbejde med mange engagerede frivillige, kunder og gæster. Vimby er en forkortelse for Velkommen I Min BYdel og et modsvar på ”Nimby” – not in my backyard.
Salg af: Bagværk fra Vimby bageren, økologiske og bæredygtige dagligvarer, genbrug, håndarbejde, lokaleudlejning.

Back To Top