skip to Main Content

Fondens formål er at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem danskere og latinamerikanere, samt gennem oplysningsarbejde at engagere herboende latinamerikanere i danske samfundsforhold, såvel som at udbrede og oplyse om latinamerikanske kulturer og samfundsmæssige forhold

Back To Top