skip to Main Content

Fonden Unges er en almennyttig fond samt Registreret Socialøkonomisk Virksomhed stiftet i 2007 med det formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med ASF. Fonden hjælper unge til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Back To Top