skip to Main Content

Værdigrundlaget for Fonden Odamsgård og de enkelte afdelinger, skal vejlede og være med til at sikre, at ledelsen og de enkelte medarbejdere selvstændigt kan tage initiativer, og træffe beslutninger, på et kendt og accepteret grundlag. Værdigrundlaget understøtter den daglige praksis på Odamsgård, og fungerer som et fælles kodeks. Arbejdet med værdigrundlaget er med til at skabe fælles bevidsthed og virksomheden er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

Back To Top